Pozvánka na VIII.ročník Vianočného turnaja Tlačiť

 

Ročník : VIII.
Organizátor : S-VK Trstená
Organizačný výbor :

Organizačný výbor S-VK a členovia S-VK Trstená

Termín : 17.12.2011 / sobota
Prezentácia : 9:30 hod.
Miesto : Telocvičňa Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej
Účastníci : zmiešané družstiev (min.2 ženy v družstve)
Hrací systém : Každý s každým na jeden set v 2 skupinách / upraví sa podľa počtu prihlásených družstiev
Hodnotenie :

víťazstvo v sete = 1 bod
Poriadie určí vyšší počet bodov, pri rovnosti bodov lepší podiel lôpt, pri rovnosti podielu lôpt vzájomný zápas

Štartovné :

50,- EUR / družstvo

Občerstvenie : každé družstvo dostane tašku s občerstvením (počet podľa súpisky)
k dispozícii káva a čaj
Ceny : Hrá sa o putovný pohár primátora mesta Trstená, ďalej budú rozdelené vecné ceny, diplomy a dary od sponzorov
Upozornenie : V objekte haly je prísny zákaz fajčenia !
Pohyb divákov v hale je povolený len po kobercoch, alebo v športovej obuvi.

V Trstenej 6.12.2011

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu hracieho systému podľa počtu prihlásených družstiev.